ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ 

КОЙ Е АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ВАШИТЕ ДАННИ? 

Администраторът на данни за обработка на лични данни е ШАВИ 2020 ООД (“SHAVI BARBER“), притежаващ корпоративен данъчен номер 206175340. Данните за контакт с SHAVI BARBER са както следва: 

– Пощенски адрес:  гр. София, бул. Цар Борис 3, номер 107. 

– Телефонен номер: +359 876 870 266 

– имейл: info@shavi.bg 

С КАКВА ЦЕЛ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 

Вашите лични данни ще бъдат обработвани за следните цели, в зависимост от това коя от ситуациите е приложима: – Управление на Вашата регистрация в WEB/APP.  

– Управление на онлайн продажби и покупки. Ние използваме Вашата лична информация, за да обработим и доставим Вашата поръчка и да Ви информираме за нейното състоянието чрез имейл, SMS и/или всеки друг канал, наличен във всеки един момент. Освен това, ако дадете съгласието си, ние ще запазим данните на Вашата кредитна карта за бъдещи покупки. 

– Разработване на търговски профил въз основа на Вашето сърфиране в WEB/APP. Посоченият профил ще бъде разработен чрез използването на Вашите лични данни и информация за сърфиране, като например продукти, видени или добавени към пазарската кошница, раздели на посетеното в WEB/APP, държавата, от която ни посещавате и т.н., с цел оценка на Вашите лични предпочитания и/или интереси с цел да Ви предложим съдържание, оферти, услуги и продукти, адаптирани към Вашия профил в WEB/APP. 

– Управление и изпращане на информация за ексклузивни промоции и нови продукти, адаптирани към Вашия профил чрез електронна поща, SMS, Вашия пощенски адрес и/или онлайн платформа. Това включва промоционални действия, като например управлението на състезания и тегления на награди, организирани от (“SHAVI BARBER“). 

– Предотвратяване, откриване и контрол на злоупотреби и измами при използването на нашите услуги. – Управление на услугата за сигнали за уведомяване за наличност на облекла и аксесоари в WEB/APP. – Управление и изпращане на известия относно облекла и аксесоари, изчакващи в пазарската Ви кошница. 

– Управление и издаване на доказателства за документи за покупка: опростена електронна разписка, продажба или фактура без данък. 

– Управление на Wi-Fi услугата в обектите на (“SHAVI BARBER“). 

– Управление на “SHAVI BARBER“ Gift Card.

– Отговор на упражняването на Вашите права за поверителност и присъствие от Ваша страна на запитвания, искания и потенциални жалби, които можете да направите чрез канала за обслужване на клиенти.  

– Действия и проучвания за качество, насочени към откриване на Вашата степен на удовлетвореност, с цел създаване и подобряване на нашите услуги. 

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 

“SHAVI BARBER“ ще съхранява Вашите лични данни само за период, който е разумно необходим предвид изискванията за отговор на повдигнати проблеми или за разрешаване на проблеми, подобрения, активиране на услуги и изпълнение на изискванията на приложимото законодателство. Това означава, че може да съхранява Вашите лични данни за разумно време, включително след като сте спрели да използвате услугите на “SHAVI BARBER“ или сте спрели да използвате WEB/APP. След този период Вашите лични данни ще бъдат блокирани във всички системи “SHAVI BARBER“. 

КАКВО НИ РАЗРЕШАВА ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 

“SHAVI BARBER“ има следните законосъобразни основания за обработка на личните Ви данни: 

Изпълнение на договора 

Законовата основа на обработването на Вашите лични данни е изпълнението на договора за продажба и покупка. В тази връзка Вие сте длъжни да предоставите данните, необходими за нейното изпълнение. В противен случай няма да е възможно да се извърши продажбата и покупката. 

По отношение на следните цели законната основа на обработването на Вашите лични данни е изпълнението на договора за продажба и покупка: 

– Управление на онлайн продажбите и покупките (включително онлайн продажби и покупки с помощта на магазина). 

– Управление и издаване на доказателствата за документи за продажба и покупка: фактура за покупко-продажба и/или опростена електронна касова бележка. 

– Управление и издаване на документа „Tax Free“ във връзка с продажбата и покупката. 

Изпълнение на законово задължение 

По отношение на следните цели правното основание за обработването на личните Ви данни е изпълнението на законово задължение: 

– Управление и издаване на фактура за продажба и покупка. 

– Отговор на упражняването на Вашите права за поверителност и присъствие от Ваша страна на запитвания, искания и потенциални жалби, които можете да направите чрез канала за обслужване на клиенти.  

Съгласие 

По отношение на следните цели правното основание за обработването на личните Ви данни е съгласие в случаите, когато е дадено: 

– Управление на Вашата регистрация в WEB/APP. 

– Управление и изпращане на информация за ексклузивни промоции и нови продукти. 

– Разработване на търговски профил въз основа на Вашето сърфиране в WEB/APP. 

– Управление на услугата за сигнали за уведомяване за наличности на продукти в WEB/APP.

 – Управление на Wi-Fi услугата в магазините на “SHAVI BARBER“. 

– Съхраняване на данни на платежни карти за бъдещи покупки. 

– Управление на “SHAVI BARBER“ Gift Card. 

Оттеглянето на съгласие за такава обработка от Ваша страна няма да повлияе на изпълнението на договора за продажба и покупка между вас и “SHAVI BARBER“. 

Законен интерес 

По отношение на следните цели правното основание за обработването на Вашите лични данни е законен интерес: – Предотвратяване, откриване и контрол на злоупотреби и измами при използването на нашите услуги. 

– Изпращане на анкети за удовлетвореност от закупени продукти или услуги, използвани от Вас, за да поискаме Вашето мнение и да можете да предложите подобрения. 

Нашият законен интерес се състои в това да можем да Ви гарантираме, че нашият WEB/APP е защитен и да помогнем на “SHAVI BARBER“ да разбере нуждите, очакванията и Вашата степен на удовлетвореност от марката и следователно да подобрим нашите услуги по всяко време. Всички тези действия ще бъдат извършени, за да подобрят степента Ви на удовлетвореност и да гарантират уникално сърфиране и пазаруване. 

НА КОИ АДРЕСАТИ МОЖЕМ ДА СЪОБЩАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ? 

Вашите лични данни могат да бъдат съобщавани на следните адресати: 

– Компании от “SHAVI BARBER“ Group. 

– Публични администрации и органи, когато това се изисква от данъчното облагане, заетостта, социалното осигуряване или друго приложимо законодателство. 

– Компании за обработка на данни (доставчици на услуги за откриване и предотвратяване на измами, технологични и аналитични услуги, обслужване на клиенти, рекламни и маркетингови услуги и др.) И, като цяло, трети страни доставчици, необходими за предоставянето на услугите, предлагани от “SHAVI BARBER“ (доставчици на куриерски и транспортни услуги и др.). 

Международният трансфер на данни може да се случи и между комуникационните центрове на същия, като в този случай “SHAVI BARBER“ използва стандартните договорни клаузи, адаптирани от Европейската комисия, като предпазна мярка за прехвърляния към държави, които не са обхванати от решение за адекватност на Европейската комисия. Във всички случаи трети страни, споделящи определени лични данни, преди това са акредитирани за приемането на подходящи технически и организационни мерки за правилната им защита. 

“SHAVI BARBER“ при никакви обстоятелства не продава данни за клиенти на трети страни. 

КАК “SHAVI BARBER“ ЗАЩИТАВА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ? 

WEB/APP използва технологии за защита на данните, като защитни стени, процедури за контрол на достъпа и криптографски механизми, за да предотврати неоторизиран достъп до данни и да гарантира поверителност на данните. За да постигнат споменатите цели, потребителите приемат, че “SHAVI BARBER“ ще получава данни с цел удостоверяване на контролите за достъп. 

Освен това всички трансакции през WEB/APP ще се извършват чрез защитени платежни системи. Поверителните данни за плащане се предават директно в криптиран формат (SSL) на съответния обект. 

“SHAVI BARBER“ декларира, че прие всички технически и организационни мерки, необходими за гарантиране на сигурността и целостта на личните данни, които обработва, и за предотвратяване на загуба, изменение и/или неразрешено използване на същите от трети страни. 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Имате следните права за поверителност, които могат да бъдат упражнени чрез имейл адреса info@shavi.bg. За да обработим Вашето искане за упражняване на Вашите права, може да Ви помолим да предоставите доказателство за Вашата самоличност. 

Право на достъпИмате право да получите потвърждение дали в “SHAVI BARBER“ обработваме лични данни, които Ви засягат, или по друг начин, и да получите достъп до личните данни, които “SHAVI BARBER“ притежава за Вас.
Право на коригиранеИмате право да поискате “SHAVI BARBER“ да коригира лични данни, когато са неверни, или да бъдат попълнени, когато са непълни. Ако сте регистрирани в WEB/APP, може да е по-просто да ги коригирате директно, като промените профила си.
Право на изтриване/ право на забраваМожете да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити, когато наред с други причини данните вече не са необходими за целите, за които са събрани.
Право на ограничаване на обработкатаИмате право да поискате ограничаване на обработката на Вашите данни, като в този случай ние ще ги запазим само за упражняване или защита на правни претенции.
Право на преносимост на даннитеИмате право да получавате лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат и да ги предавате на друг администратор, когато обработването се основава на съгласие или договор и се предава по електронен път.
Право на възражениеМожете да възразите срещу обработката на Вашите лични данни въз основа на обществения или легитимен интерес, преследван от “SHAVI BARBER“, включително профилиране на данни. В този случай “SHAVI BARBER“ ще спре да обработва данните, с изключение на убедителни правни основания или упражняване или защита на възможни правни претенции. Също така имате право да възразите срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг.
Автоматизирани индивидуални решенияЗа каквото и да се отнася, имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране на данни, което има правен или подобен съществен ефект върху Вас. Въпреки това няма да е възможно да се упражни споменатото право в случаите, когато решението е необходимо за формализиране или изпълнение на договор между Вас и “SHAVI BARBER“; то е упълномощено от приложимия закон за “SHAVI BARBER“, когато установява подходящите мерки за защита на Вашите права, свободи и законни интереси; или когато това се основава на Вашето изрично съгласие. 
Право на подаване на жалбаИмате право да подадете жалба пред Испанската агенция за защита на данните или компетентния местен надзорен орган.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И БИСКВИТКИ? 

В случай че променим съдържанието на Политиката за поверителност и бисквитки, ние ще Ви информираме чрез WEB/APP или Вашия имейл адрес, когато промените съществено засягат Вашата поверителност, за да можете да ги анализирате и, където е приложимо, да упражнявате Вашите права като субект на данни. 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ УЕБСАЙТ 

Потребителите се съгласяват да използват съдържанието на Уебсайта по подходящ начин, задължавайки се (i) да попълват вярна и точна информация за данните, изисквани във формуляра за регистрация или поръчване, и да я актуализират по време на използване на Уебсайта; (ii) да не участват в дейности, които са забранени, незаконни или противоречащи на добросъвестността и обществения ред; (iii) да не публикуват съдържание или пропаганда с расистки, ксенофобски или дискриминационен характер въз основа на раса, пол, идеология, религия или действие по никакъв начин, противоречащ на морала, обществения ред, основните права, публичните свободи, чест, интимност или имидж на трети страни и приложимото законодателство като цяло; (iv) да не повреждат физическите или логически системи на Уебсайта, на доставчиците на “SHAVI BARBER“ или на трети страни, нито да въвеждат или разпространяват компютърни вируси в мрежата или никакви други физически или логически системи, които имат потенциал да причинят гореспоменатите щети;

(v) да не използват съдържанието на Уебсайта и информацията на същия за изпращане на реклами или изпращане на съобщения с друга търговка цел, нито да събират и съхраняват личните данни на трети страни; (vi) да не се опитват да получат достъп и, когато е приложимо, да използват имейл акаунти на други потребители и да модифицират или упражняват намеса в техните съобщения. 

“SHAVI BARBER“ си запазва правото да прави всякакви модификации, които сметне за необходими, на своя Уебсайт, без предизвестие, и може да променя, изтрива или добавя съдържание и услуги, които предоставя чрез същите, както и начина, по който същите са представени или разположение на техния уебсайт. 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

Всички права на интелектуална и индустриална собственост над Уебсайта и неговото съдържание, включително например изображения, звук, аудио, видео, дизайни, текстове, графики, лога, цветови комбинации, структура, бутони, в допълнение към софтуера, търговските имена, търговските марки, произведенията, илюстрациите, фотографиите и индустриалните чертежи и всякакви други символи за индустриална и търговска употреба, са собственост на “SHAVI BARBER“ или на трета страна собственик на същите, която е надлежно упълномощила своето включване в Уебсайта. 

Възпроизвеждането, разпространението и публичното оповестяване, включително предоставянето на част или цялото съдържание на Уебсайта за търговски цели, в каквото и да е средство за масова информация или чрез каквито и да са технически средства, е строго забранено без оторизация от “SHAVI BARBER“. 

Потребителите се съгласяват да зачитат правата на интелектуална и индустриална собственост на “SHAVI BARBER“. Потребителите могат да използват Уебсайта и неговото съдържание за своя собствена лична и частна употреба. Всякакво друго ползване е забранено и налага потребителят да получи предварително, изрично и писмено съгласие от “SHAVI BARBER“. Потребителите следва да се въздържат от изтриване, изменение, избягване или подправяне на защитни устройства или системи за сигурност, инсталирани на Уебсайта. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА 

При никакви обстоятелства “SHAVI BARBER“  няма да носи отговорност за никакви щети от какъвто и да е характер, които може да възникнат например вследствие на: грешки или пропуски в съдържанието, неналичност на уебсайта или прехвърлянето на вируси или зловреден софтуер в съдържанието въпреки предприемането на всички технологични мерки, необходими за предотвратяването им. 

Потребителите могат да бъдат пренасочени от уебсайта към съдържанието на уебсайтове на трети страни. Предвид това, че доставчикът не може да контролира съдържанието, предоставено от трети страни, на своя уебсайт по всяко време, той не поема отговорност по отношение на споменатото съдържание. Във всички случаи доставчикът декларира, че ще оттегли всяко съдържание, което може да противоречи на национално или международно законодателство, моралност или обществен ред, с незабавен ефект, чрез незабавното оттегляне на пренасочването към подобен уебсайт, докладване на това съдържание на компетентните власти. 

“SHAVI BARBER“ не носи отговорност за съхранена информация и съдържание, включващи, но неограничаващи се с: форуми, чатове, генератори на блогове, коментари, социални мрежи или всякакви други средства за информация, позволяващи на трети страни да публикуват съдържание, независимо от Уебсайта. Въпреки това, “SHAVI BARBER“ ще бъде на разположение на всички потребители, органи и сили за сигурност и активно ще съдейства за оттеглянето или блокирането на съдържание, което може да повлияе или противоречи на национално или международно законодателство, права на трети лица, морал или обществен ред. В случаите, когато потребителите считат, че съдържание, което може да бъде класифицирано като такова, съществува на уебсайта, те трябва да съобщят това незабавно на Администратора на уебсайта. Уебсайтът е проверен и тестван, за да се гарантира, че работи правилно. По принцип правилната работа на същия може да се гарантира 24 часа на ден, 7 дни в седмицата, през цялата година. Въпреки това, “SHAVI BARBER“ не може да изключи възможността за съществуване на някои програмни грешки или че достъпът до Уебсайта може да бъде възпрепятстван поради форсмажорни обстоятелства, природни бедствия, синдикални действия или други обстоятелства. Вмъкването на хипервръзки за търговски цели на уебсайтове на трети страни, които позволяват достъп до Уебсайта, е забранено без предварителното писмено съгласие на “SHAVI BARBER“. {shavi}} не носи отговорност за използването или съдържанието на уебсайтове на трети страни, които могат да бъдат свързани с shavi.bg.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ 

Какво представляват бисквитките и как се използват? 

Бисквитките са файлове, инсталирани на компютър, телефон, таблет или друго устройство на потребителя и проектирани да записват активността по време на разглеждането на настоящия уебсайт и/или мобилно приложение на “SHAVI BARBER“ („сайт/приложение“). Използването на бисквитки позволява на сървъра, където се намира сайтът/приложението, да разпознава използвания от потребителя браузър, да предоставя на регистрирания потребител достъп, например до секции и услуги, без да е необходимо да се регистрира наново при всяко посещение, и да запазва предпочитанията на потребителя по отношение на език, държава и др. за използване при бъдещите посещения. Също така бисквитките се използват за измерване на параметри на аудиторията и трафика и за следене на прогреса и броя влизания. 

КОЙ ИЗПОЛЗВА ИНФОРМАЦИЯТА, СЪХРАНЕНА В БИСКВИТКИТЕ? 

Информацията, съхранена в бисквитките на сайта/приложението, се използват от ШАВИ 2020 ООД (“SHAVI BARBER“), притежаващ корпоративен данъчен номер 206175340. Данните за контакт с SHAVI BARBER са както следва: 

– Пощенски адрес:  гр. София, бул. Цар Борис 3, номер 107. 

– Телефонен номер: +359 876 870 266 

– имейл: info@shavi.bg 

КАКЪВ ТИП БИСКВИТКИ ИЗПОЛЗВА “SHAVI BARBER“? 

По-долу са посочени типовете бисквитки, използвани от “SHAVI BARBER“ в сайта/приложението, според тяхната употреба и организацията, която ги управлява (бисквитки на първата и трети страни).

Цел Описание
Бисквитки за ефективностТези бисквитки ни дават възможност да броим посещенията на сайта/приложението и източниците на трафик, да отчитаме броя потребители и така да измерваме и провеждаме статистически анализи за използването от страна на потребителите.
Функционални бисквиткиТези бисквитки ви позволяват достъп до услугата с предварително определени характеристики и в съответствие с редица критерии, като например какъв да бъде езикът, типът браузър, използван за достъп, каква да е регионалната конфигурация за мястото, откъдето се осъществява достъп до услугата, и други.
Абсолютно задължителни бисквиткиТези бисквитки са нужни за разглеждането и оптималната производителност на сайта/приложението ни. Например благодарение на тях може да се проследява трафикът и комуникацията от данни, да се достига до секции с ограничен достъп, да се извършва процедурата по закупуване на поръчка, да се използват защитни елементи, да се съхранява съдържание с цел излъчване на видеоклипове или споделяне на съдържание в социалните мрежи.
Бисквитки за насочванеТези бисквитки съхраняват информация за поведението на потребителите, събирана въз основа на разглеждането им на сайта/приложението. Те ни дават възможност да ви показваме реклами, свързани с профила ви на поведение.
Бисквитки за социални медииТези бисквитки се състоят от поредица услуги за социални медии, които сме добавили към уеб страницата, за да можете да споделяте съдържание с приятелите си и мрежите.

Управление 

Бисквитки на първата странаТова са бисквитките, създадени или управлявани от “SHAVI BARBER“, с отговорност за сайта/ приложението.
Бисквитки на трета странаТова са бисквитки, които се управляват от доставчици на услуги, които не са “SHAVI BARBER“. Третите страни са изброени в панела„“.

КАК ДА ДЕАКТИВИРАТЕ БИСКВИТКИТЕ В НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ УЕБ БРАУЗЪРИ 

Можете да разрешите, блокирате или изтриете бисквитките, инсталирани на компютъра ви, от настройките на вашия уеб браузър. Ако ги блокирате, някои услуги, които изискват използването им, може да не са налични за вас. 

По-долу ще намерите връзки към информация как да активирате предпочитанията си при някои от най-популярните уеб браузъри:  

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 

Safari 

Opera 

Ако сте приели бисквитките на трети страни, можете да ги изтриете от настройките на уеб браузъра ви или от системата, предлагана от самата трета страна.

/ЗАБЕЛЕЖКА/ 

Крайният срок за връщане е удължен на 60 дни. 

/СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС/ 

+359  876 870 266

От понеделник до петък от 10:00 до 20:00 ч.