НАДЕР
ТОП бръснар

Лично обучен от Шави, Надер е вече утвърден бръснар със солиден опит над 8 години!

МОХАМЕД
ТОП бръснар

Ново попълнение при Шави е Мохамед, с опит над 5 години, той е твоят бръснар!

ЯНКО
младши бръснар

Ученикът!
Лично обучен от Шави, Янко вече е бръснар със 6 месеца опит и много потенциал за развитие.