Цели


Да осъществява дейности и да инициира мероприятия за създаване на по-добри условия за живот и развитие на деца, младежи и лица в неравностойно положение до навършване на пълнолетие (18 години)!

Основни принципи и неотменими правила на
Фондация „ШАВИ“

1
2
3

Фондация „ШАВИ“ не предава пари в подкрепа на своите каузи на заинтересованите лица. Всяка сума, определена за съответната цел, се заплаща директно на доставчика на съответната услуга или стока. При издадена фактура, Фондацията поема разхода за своя сметка и проследява за точното изпълнение или доставка.

Фондация „ШАВИ“ не покрива разходите за дейността си от дарените средства. Всички възникнали разходи във връзка и по повод дейността на Фондацията се покриват от учредителя – Шеван Ибрахим, или от членовете ѝ, при желание от тяхна страна.
Всички дарени средства се използват и са целеви единствено за изпълнение на целите на Фондацията и в подкрепа на конкретните каузи. Фондацията няма да разпределя пари от дарения за собствени нужди, независимо от тяхното основание или размер.

Посредством горните правила и принципи, Фондация „ШАВИ“ цели да е прозрачна спрямо дарителите и каузите си, и да насочва дарените средства именно и само с благотворителна цел. Учредителят вярва, че това е правилният подход за правилното опериране на подобна инициатива и ще съблюдава за стриктното прилагане на своите идеи и цели. По този начин всеки дарител ще има сигурност за целта на дарените средства, както и ще бъде сигурен, че Фондацията ще прави всичко по силите си за да е помощ на обществото, без да има каквато и да е собствена облага.

Основни принципи и неотменими правила на
Фондация „ШАВИ“

ПРИНЦИП – 1

Фондация „ШАВИ“ не предава пари в подкрепа на своите каузи на заинтересованите лица. Всяка сума, определена за съответната цел, се заплаща директно на доставчика на съответната услуга или стока. При издадена фактура, Фондацията поема разхода за своя сметка и проследява за точното изпълнение или доставка.

ПРИНЦИП – 2

Фондация „ШАВИ“ не покрива разходите за дейността си от дарените средства. Всички възникнали разходи във връзка и по повод дейността на Фондацията се покриват от учредителя – Шеван Ибрахим, или от членовете ѝ, при желание от тяхна страна.
Всички дарени средства се използват и са целеви единствено за изпълнение на целите на Фондацията и в подкрепа на конкретните каузи. Фондацията няма да разпределя пари от дарения за собствени нужди, независимо от тяхното основание или размер.

ПРИНЦИП – 3

Посредством горните правила и принципи, Фондация „ШАВИ“ цели да е прозрачна спрямо дарителите и каузите си, и да насочва дарените средства именно и само с благотворителна цел. Учредителят вярва, че това е правилният подход за правилното опериране на подобна инициатива и ще съблюдава за стриктното прилагане на своите идеи и цели. По този начин всеки дарител ще има сигурност за целта на дарените средства, както и ще бъде сигурен, че Фондацията ще прави всичко по силите си за да е помощ на обществото, без да има каквато и да е собствена облага.

Фондация ШАВИ

Грижим се и помагаме на деца в неравностойно положение!

НАПРАВИ ДАРЕНИЕ

Титуляр:
Фондация Шави
IBAN:
BG77STSA93000030120696